บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย การชำระทางโทรศัพท์ (Phone Banking) การชำระผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และการชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (Internet Banking) และสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ (Bill Payment)
  1. Counter Payment ลูกค้าสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินมาติดต่อที่ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อชำระเงิน โดยไม่จำเป็น ต้องมีบัญชีกับธนาคารฯ โดยสามารถชำระเงินได้ 2 แบบ คือ
    • เงินสด
    • เช็คธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และเช็คต่างธนาคาร โดยจะมีผลการชำระเมื่อเช็คผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น
  2. Phone Banking โดยลูกค้าทำรายการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2626 7777 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรายการที่ทำหลัง 22.00 น.จะเป็นรายการของวันถัดไป
  3. ATM โดยลูกค้าทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรายการที่ทำหลัง 22.00 น.จะเป็นรายการของวันถัดไป
  4. CIMB Clikcs Internet Banking (www.cimbclicks.in.th) โดยลูกค้าทำรายการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรายการที่ทำหลัง 22.00 น.จะเป็นรายการของวันถัดไป
การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

เป็นบริการรับชำระค่าบริการผ่านการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ เพียงมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ผู้ประสงค์ใช้บริการเพียงยื่นใบสมัคร (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ) พร้อมใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งค่าบริการเดือนสุดท้าย ที่ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพียงครั้งเดียว เมื่อถึงวันที่ครบกำหนดชำระ ธนาคารฯ จะชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ยื่นเรื่องไว้ ซึ่งทำให้ในแต่ละเดือนจะสามารถชำระเงินได้ตรงตามเวลาของใบเรียกเก็บค่าบริการ ช่วยให้สะดวกในการชำระค่าบริการและไม่พลาดวันครบกำหนดชำระค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้การสมัครจะใช้เวลาตั้งแต่ยื่นใบสมัครจนเริ่มหักบัญชีประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งผู้สมัครใช้บริการสามารถสังเกตได้จากใบแจ้งค่าบริการที่ระบุเลขที่บัญชีเป็นบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

รายการที่รับชำระ (ค่าบริการรับชำระ : บาท)

สาธารณูปโภค สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 10 10 10 10 ฟรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)5

การประปานครหลวง (กปน.)ฟรี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)5
ค่าโทรศัพท์ TRUE 10


ฟรี

ค่าโทรศัพท์ TT&Tฟรี
ค่าโทรศัพท์ TOT 10


ฟรี
ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าบริการการสื่อสาร CAT 10


ฟรี

เคเบิ้ลทีวี ทรูวิชั่นส์ฟรี
ค่าโทรศัพท์มือถือ สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ฟรี ฟรี
ฟรี ฟรี
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั้น (DTAC) ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
เติมเงิน Happy
ฟรี


เติมเงิน One-2-Call
ฟรี


เติมเงิน True Move
ฟรี


เติมเงินเข้าบัญชี True Money
ฟรี


บัตรเครดิต สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit
บัตรเครดิตซิติแบงก์ VISA & MASTER 20

20
ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 20

20
ไดเนอร์สคลับ (Diners Club) 20

20
อีซี่บาย / ยูเมะพลัส 10 10 10 10 10
อิออน (AEON) 15

15 ฟรี
เคทีซี (KTC) 13เบี้ยประกันชีวิต / ประกันภัย สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit

เอไอเอ (New!) ฟรี ฟรี
ฟรี ฟรี
โตเกียวมารีนประกันชีวิต สำหรับปีแรก ฟรี


ฟรี
โตเกียวมารีนประกันชีวิต สำหรับปีต่ออายุ ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
เมืองไทยประกันชีวิต ฟรี ฟรี ฟรี
ฟรี
ไทยประกันชีวิต ฟรี ฟรี
ฟรี ฟรี
ไทยศรีประกันภัย ฟรี ฟรี


อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ 15/20 10/20


ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ฟรีเมืองไทยประกันภัย ฟรี

ฟรี
อาคเนย์ประกันภัย


ฟรี ฟรี
ไทยไพบูลย์ประกันภัย ฟรี

ฟรี
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย ฟรี ฟรี


ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ฟรี ฟรี
ฟรี

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตฟรี

พรูเดนเชียล ประกันชีวิตฟรี
บริษัทเช่าซื้อ / ลิสซิ่ง สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit
โตโยต้า ลิสซิ่ง ฟรีเวิลด์ลีส 10 10
10
เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส ฟรี ฟรี
ฟรี
ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง 10/15 10/15

10/20
ไมด้า แอสเซ็ท 15/20
สกู๊ตเตอร์ อารีน่า ฟรี
หาดใหญ่เพิ่มเดช (บริษัท จำกัด) ฟรีภาษีอากร /ค่าธรรมเนียม ของหน่วยงานราชการ สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit
ภาษีเงินได้ (กรมสรรพากร) เฉพาะจ่ายเงินเพิ่ม 10/15 10/15 10/15 18
ภาษีอากร (กรมศุลกากร) ฟรี

ฟรี ฟรี
ภาษีจักรยานยนต์ (ต่อทะเบียนประจำปี) 20 20
20 20
ภาษีรถยนต์ (ต่อทะเบียนประจำปี) 20 20
20 20

ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ฟรีกรมการประกันภัย 10ค่าสมาชิก สำนักงานสภาวิศวกร 10สถานศึกษา / มูลนิธิ / วัด สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP, CU-TAD, CU-AAT, CU-ATS, CU-ATS Nano) 15มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ศูนย์หาดใหญ่) 10มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ศูนย์สงขลา) ภาคสมทบ กศ.บป. 10มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ศูนย์สงขลา) ภาคปกติ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 10มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฟรีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 10/20 10/20


วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฟรีโรงเรียนไทย-ไต้หวันเทคโนโลยี 15โรงเรียนนานาชาติเอกมัย ฟรีโรงเรียนร่มไม้ (นานาชาติ) ฟรี
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ 15โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ 15
ค่าสมัครสอบ ANET 10
ค่าสมัครสอบ Admission 10
Greenpeace Southeast Asiaฟรี
อื่นๆ สาขาธนาคาร ATM Phone Banking Internet Banking Direct Debit

สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ฟรีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด
ฟรี
ฟรี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ค่าเช่าพื้นที่, สมัครงาน, ค่ารถพลการ) 15บริษัท ยูเนี่ยน พัทยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี

บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด 15/20 15/20สมาคมสโมสรนักลงทุน 15/20
เครื่องสำอางค์ DHC ฟรี
123 Service Co., Ltd. 15/30 15/30 15/30 15/30

สวนสยาม 15/30 15/30 15/30 15/30

* หมายเหตุ 10/15 หมายถึง ชำระที่สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 10 บาท ชำระที่สาขาในเขตต่างจังหวัด 15 บาท

ทางธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

จ่ายบิลไหนๆ กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ก็สบาย แค่ 5 บาท

01/01/56

จ่ายค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต และบิลที่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพียงแค่ 5 บาท เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ตู้ ATM ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง CIMB Clicks และ CIMB Thai Phone Banking ผู้ใช้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เมื่อชำระบิลเป็นเงินสด จำนวนเงินไม่เกิน 100,0...

อ่านเพิ่มเติม »

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate