ชำระภาษีสรรพากรออนไลน์

บริการรับชำระค่าภาษีทุกประเภทของกรมสรรพากร สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ผ่านช่องทาง BizChannel@CIMB

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
  2. บันทึกข้อมูลการยื่นแบบฯ ตามที่ระบบกำหนด ระบบจะตรวจสอบและคำนวณการชำระภาษีให้กับลูกค้าพร้อมแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำมาทำรายการชำระภาษีฯ ได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขที่ภาษีนิติบุคคล 13 หรือ 10 หลัก, รหัสควบคุม (Control Code) และ จำนวนเงินที่ต้องชำระ
  3. ชำระภาษีสรรพากรผ่าน BizChannel@CIMB โดยเลือกที่เมนู Cash > Fund Transfer > Bill Payment > Government Agency > Revenue Department เพื่อดำเนินการต่อไป

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  1. สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการจ่ายเช็ค
  2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  3. ปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูญหายของเช็ค
*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA