ที่ตั้งธนาคาร

สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน

ที่อยู่: 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2638 8000, 0 2626 7000
โทรสาร: 0 2657 3333
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.00 น. - 17.00 น.
วันหยุดทำการ: วันเสาร์, อาทิตย์
Google Map แสดงแผนที่

ด้านกฎหมาย, ทีมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า

ที่อยู่: ชั้น 7 อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2643 6800
โทรสาร: 0 2626 7451
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.30 น. - 17.00 น.
วันหยุดทำการ: วันเสาร์, อาทิตย์
Google Map แสดงแผนที่

ศูนย์ฝึกอบรม อาคารไทยศรี ทาวเวอร์

ที่อยู่: ชั้น 6 อาคารไทยศรี ทาวเวอร์ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 0 2849 7902-8
โทรสาร: 0 2849 7905
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.30 น. - 17.00 น.
วันหยุดทำการ: วันเสาร์, อาทิตย์
Google Map แสดงแผนที่

ถนนนเรศดำริห์ 2 หัวหิน

ที่อยู่: เลขที่ 80 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์: 032 530 077
โทรสาร: 032 530 078
เวลาทำการ: High Season : พฤศจิกายน - เมษายน 10.00 น. - 22.00 น.
  Low Season : พฤษภาคม - ตุลาคม 10.00 น. - 20.00 น.
แสดงแผนที่

สาขาเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่อยู่: เลขที่ 010 ถนนล้านช้าง หมู่ 2 บ้านหัสดี เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
โทรศัพท์: +856 21 255 355
โทรสาร: +856 21 255 356
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.30 น. - 15.30 น.
วันหยุดทำการ: วันเสาร์, อาทิตย์
แสดงแผนที่
 
 การแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
 แจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการให้บริการของธนาคาร
 ติดต่อ CIMB THAI Care Center
 โทรศัพท์: 0 2626 7777 (07.00 น.-19.00 น. ทุกวัน)
 โทรสาร: 0 2626 7770
 อีเมล: cimbthai.carecenter@cimbthai.com

 

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA